Η οπτική ευφυΐα (visual intelligence) δείχνει τη δυνατότητα που έχουμε να καταλαβαίνουμε, να ερμηνεύουμε και να υπολογίζουμε αυτά τα οποία βλέπουμε... 

Το τεστ που ακολουθεί, μπορεί να σου δείξει τα επίπεδα της οπτικής σου ευφυΐας. Στην ουσία θα πρέπει να εντοπίζεις  το τετράγωνο που βρίσκεται στο κέντρο του κάθε puzzle...

Πάτα Let's Play για να ξεκινήσει το τεστ >> 

 

 

via