Οι αυστηρές σπουδές, η σκληρή προετοιμασία, οι απαγορεύσεις και η απάρνηση της προσωπικής τους ζωής για να ζήσουν...