Το στίγμα για το σωματικό βάρος, αναφέρεται στην τήρηση αρνητικών στάσεων απέναντι στα άτομα αποκλειστικά και μόνο...