Όλοι έχουμε κάποια τρωτά σημεία, που μας δημιουργούν ανασφάλεια σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό, ωστόσο,...