Ποιος σου είπε ότι μπορείς να είσαι καλύτερός τους; Γελάστηκες... Είναι τόσο ανταγωνιστικά που θα φτάσουν στα άκρα...

Οι άνθρωποι που πατάνε στη γη ενδιαφέρονται περισσότερο για αυτό που κάνει κάποιον μοναδικό και πραγματικό αντί...