Νομοθετικές ρυθμίσεις που προβλέπουν την πλήρη άρση των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων (capital controls) έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση. Οι ρυθμίσεις έχουν ήδη λάβει θετική γνωμοδότηση από τις τράπεζες και το μόνο που απομένει πλέον για να κατατεθούν στη Βουλή και να ψηφιστούν είναι να δοθεί το «πράσινο φως» κι από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. 

Οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από καταστήματα τραπεζών και Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ), καθώς και οι κάθε μορφής πληρωμές από τις τράπεζες επιτρέπονται ήδη από την 1η Οκτωβρίου 2018 χωρίς περιορισμούς στο ύψος των ποσών. Συγκεκριμένα, από την 1η Οκτωβρίου 2018 επιτρέπονται ήδη χωρίς κανένα περιορισμό ποσού οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από τα υποκαταστήματα ή από τις Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ATM) των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των αναλήψεων με χρήση πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών που έχουν εκδοθεί από τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα. Επιτρέπεται επίσης και κάθε άλλη πληρωμή μετρητών από τα τραπεζικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εισπράξεων επιταγών και των πληρωμών βάσει εγγυητικών επιστολών.

Οι μόνοι περιορισμοί που απομένει πλέον να καταργηθούν αφορούν κυρίως στις μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό. Συνεπώς, με τις διατάξεις που ήδη έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση, θα καταργηθούν, μεταξύ άλλων, όλοι οι ισχύοντες σήμερα περιορισμοί στη μεταφορά κεφαλαίων ή μετρητών στο εξωτερικό.

«Ανοίγουν»
Ειδικότερα, από τη στιγμή που θα τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις για την πλήρη άρση των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων:

1 Θα καταργηθεί το μηνιαίο όριο των 5.000 ευρώ που εξακολουθεί να ισχύει ανά φυσικό πρόσωπο – πελάτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα για τις αναλήψεις μετρητών από τις τράπεζες στο εξωτερικό, οι οποίες πραγματοποιούνται με χρεωστικές κάρτες εκδοθείσες από ελληνικές τράπεζες.

2 Θα καταργηθεί το μηνιαίο όριο των 5.000 ευρώ που εξακολουθεί να ισχύει ανά πιστωτικό ίδρυμα και ανά φυσικό πρόσωπο – πελάτη για τις αναλήψεις μετρητών από τις τράπεζες στο εξωτερικό με χρήση πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Επιπλέον, με τις διατάξεις για την πλήρη άρση των capital controls θα επιτρέπονται:

3 Η εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν και λειτουργούν στο εξωτερικό, καθώς και εντολών μεταφοράς κεφαλαίων με τη χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων και χρεωστικών καρτών για διασυνοριακές πληρωμές.

4 Η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο νόμισμα και για ποσά άνω των 10.000 ευρώ ή για ισόποσα σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό.

5 Η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα και για ποσά άνω των 4.000 ευρώ.

6 Η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων αυτών, καθώς και από ιδρύματα πληρωμών άλλων κρατών- μελών της Ε.Ε. που παρέχουν νομίμως μέσω αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα ή μέσω της εταιρίας Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. υπηρεσίες εμβασμάτων (money remittance) και για ποσά άνω των 4.000 ευρώ.

7 Η κατάρτιση συμβάσεων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, που η εκκαθάρισή τους πραγματοποιείται με πίστωση λογαριασμού του εμπόρου, ο οποίος τηρείται εκτός Ελλάδος σε φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών.

8 Η μεταφορά θεματοφυλακής στο εξωτερικό για χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 του ν. 3606/2007.

9 Μεταφορές κεφαλαίων για την απόκτηση χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (Α’ 195) μέσω οργανωμένων αγορών και πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης ή επαγγελματιών που διαθέτουν τέτοια χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ.

10 Η ανάληψη από τραπεζικό λογαριασμό και η μεταφορά στο εξωτερικό μετρητών και για ποσά μεγαλύτερα των 2.000 ευρώ ή για ισόποσα σε ξένο νόμισμα, από συνοδούς προσώπων τα οποία μεταβαίνουν στο εκτός Ελλάδος για νοσηλεία.

11 Η μεταφορά ποσού άνω των 5.000 ευρώ ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα, για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών.

12 Οι ημερήσιες συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, χωρίς τον περιορισμό του ανώτατου ορίου των 100.000 ευρώ.

13 Συναλλαγές φυσικών προσώπων που επιβάλλονται από σοβαρούς λόγους υγείας ή εξαιρετικούς κοινωνικούς λόγους και αφορούν εκτέλεση πληρωμών προς το εξωτερικό ή ανάληψη μετρητών στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, και για ποσά άνω των 2.000 ευρώ.

14 Αναλήψεις μετρητών από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών χωρίς το μηνιαίο όριο των 20.000 ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυμα και ανά λογαριασμό.

 

Πηγή: eleftherostypos