Ο Λυκαβηττός, επιτέλους, θα ξαναγίνει χώρος πολιτισµού και αναψυχής. Και αυτό, έπειτα από το «πράσινο φως» που άναψε η Περιφέρεια Αττικής για τη µελέτη αποκατάστασης του Θεάτρου του Λυκαβηττού που παραµένει κλειστό από το 2013! Ετσι ο φιλόδοξος σχεδιασµός παρέµβασης στον Λυκαβηττό οδεύει πλέον προς την υλοποίησή του, µετά τη χθεσινή έγκριση από το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής της προγραµµατικής σύµβασης για την αποκατάσταση του φέροντος οργανισµού του θεάτρου. 

Σκοπός του έργου η επαναλειτουργία του Θεάτρου του Λυκαβηττού µε σύγχρονες λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές. Αλλωστε, η ολοκλήρωση του έργου θα συµβάλει και στη γενικότερη ανάπλαση και ανάδειξη του Λόφου του Λυκαβηττού, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πλέον εµβληµατικά τοπόσηµα της Αθήνας.

Με εισήγηση, λοιπόν, της αντιπεριφερειάρχου Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, Ερµίνας Κυπριανίδου, το Περιφερειακό Συµβούλιο ενέκρινε τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και της Εταιρείας Ακινήτων ∆ηµοσίου ΑΕ (ΕΤΑ∆) για την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση - Αποκατάσταση φέροντος οργανισµού θεάτρου Λυκαβηττού», συνολικού προϋπολογισµού 1,984 εκατ. ευρώ.

Τη σηµασία του οράµατος για τον Λυκαβηττό παρουσίασε η κυρία Κυπριανίδου, σηµειώνοντας µεταξύ άλλων: «Το θέατρο που έγινε για να µάθει ο λαός το αρχαίο θέατρο, αλλά φιλοξένησε τις καλύτερες ροκ συναυλίες, το Θέατρο του Λυκαβηττού, θα ξαναλειτουργήσει και ο Λόφος του Λυκαβηττού θα ξαναζωντανέψει.

Με την απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου το όραµά µας αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Αθηναίοι αλλά και επισκέπτες, αυτοί που απόλαυσαν την οµορφιά των παραστάσεων στον Λυκαβηττό αλλά και αυτοί που θα τη ζήσουν στο µέλλον µπορούν να είναι σήµερα χαρούµενοι». Το έργο θα δηµοπρατηθεί από την Περιφέρεια Αττικής και θα εκτελεστεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας, σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη που έχει εκπονηθεί µε µέριµνα της Εταιρείας Ακινήτων ∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆). 

Μάλιστα, η απαραίτητη άδεια δόµησης έχει εκδοθεί από τη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας του ∆ήµου Αθηναίων, ενώ η σχετική µελέτη έχει εγκριθεί από τη ∆ιεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνηµείων και από το ∆Σ της ΕΤΑ∆. Με βάση τα προβλεπόµενα από τη µελέτη θα γίνουν επεµβάσεις δοµοστατικές, αρχιτεκτονικές και ηλεκτροµηχανολογικές.

Ριζική ανακαίνιση

Αλλά πέραν της ανακατασκευής και της ανέγερσης νέων τµηµάτων του θεάτρου προβλέπεται επίσης αποξήλωση του συγκροτήµατος ύδρευσης και εγκατάσταση νέου, τοποθέτηση καινούργιου εξοπλισµού στους χώρους υγιεινής, εγκατάσταση νέου συστήµατος ασφάλειας, κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης και συστήµατος πυρανίχνευσηςπυρόσβεσης, όπως και εγκατάσταση νέας µεγαφωνικής και τηλεφωνικής εγκατάστασης.

Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Παράλληλα µε την προώθηση του έργου αποκατάστασης του Θεάτρου Λυκαβηττού προχωρά και ο ανοιχτός αρχιτεκτονικός διαγωνισµός διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του Θεάτρου Λυκαβηττού, συνολικού προϋπολογισµού 227.244 ευρώ, µετά το «πράσινο φως» που έδωσε, στις 20 Ιουνίου, το Περιφερειακό Συµβούλιο για τη σύναψη της σχετικής προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και της Εταιρείας Ακινήτων ∆ηµοσίου