Ιδανικό τραγούδι για το ξεκίνημα,

αλλά και το κλείσιμο της μέρας ...