Το Χαλάνδρι βρίσκεται ανάμεσα στις 11 ευρωπαϊκές πόλεις που θα λάβουν 45 εκατ. ευρώ από την ΕΕ για έργα που αφορούν τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά, την ποιότητα του αέρα, την κυκλική οικονομία και τις δημογραφικές αλλαγές.

Μεταξύ των 11 ευρωπαϊκών πόλεων που θα λάβουν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται το Χαλάνδρι, όπως ανακοίνωσαν η Επιτροπή και το γαλλικό περιφερειακό συμβούλιο Hauts-de-France, ως διαχειριστική αρχή των Αστικών Καινοτόμων Δράσεων (UIA).

Τα επιλεχθέντα έργα, που προέρχονται από τις Βρυξέλλες, τη Γάνδη και το Leiedal (Βέλγιο), τη Σόφια (Βουλγαρία), το Χαλάνδρι (Ελλάδα), τη Βουδαπέστη (Ουγγαρία), τη Φεράρα και τη Βερόνα (Ιταλία), το Tilburg (Ολλανδία), το Κόζιτσε (Σλοβακία) και την Αλμερία (Ισπανία), θα λάβουν περισσότερα από 45 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το Χαλάνδρι συγκεκριμένα θα λάβει χρηματοδότηση για την ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου, προκειμένου να υπάρξει συμβολή στην τοπική, πολιτιστική και φυσική κληρονομιά και στην ευημερία των πολιτών του Χαλανδρίου.

«Σήμερα η ΕΕ βοηθά 11 επιπλέον πόλεις να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε λύσεις που αλλάζουν τη ζωή των πολιτών. Οι πόλεις αυτές θα μας δείξουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν ζητήματα που εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους πολίτες, όπως η ποιότητα του περιβάλλοντός τους, και θα αποτελέσουν παραδείγματα που μπορούν να αναπαραχθούν σε όλη την ΕΕ», ανέφερε σχετικά η αρμόδια για τη συνοχή και τις μεταρρυθμίσεις Επίτροπος, Ελίζα Φερέιρα.

Τα επιλεχθέντα 11 έργα έρχονται να προστεθούν στα υπόλοιπα 75 έργα που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο των αστικών καινοτόμων δράσεων 2014-2020.