Μια ομάδα μεγιστάνων προέτρεψε τις κυβερνήσεις να αυξήσουν τους φόρους σε βάρος τους προκειμένου να βοηθήσουν τους...