Το πόσο συχνά μπορείτε να φοράτε τα ίδια ρούχα χωρίς να τα πλένετε, συχνά βασίζεται περισσότερο στο τι σας έχει...